Monday, February 12, 2007

Förenklade mänskliga spelledarpersoner

Ibland behöver man som spelledare ta fram ett antal spelledarpersoner snabbt, och känner att det tar lite för lång tid att konstruera dem, om man gör dem på samma sätt som vanliga rollpersoner. Eller så känner man att det känns onödigt att lägga ner den tiden på spelledarpersoner som vanliga vakter och soldater, rövare eller en buse på det lokala värdshuset. Då kan man i stället göra dom på samma sätt som varelserna i Bestiarium Albica.

En förenklad spelledarperson beskrivs på följande sätt:

- Kroppspoäng (om man vill kan man även lägga till kroppspoäng för träffområden, men det är inte nödvändigt).
- Förflyttning (Spelledaren uppskattar ett värde som är personens uppskattade Styrka x 2).
- Attack närstrid/skademodifikation (Spelledaren uppskattar ett värde på respektive post, inklusive det aktuella vapnets skademodifikation).
- Attack avstånd/skademodifkation (Spelledaren uppskattar ett värde på respektive post, inklusive det aktuella vapnets skademodifikation).
- Försvar (uppskattat värde, alla träffområden, inklusive rustning).
- Närvaro/Magiskt försvar.
- Magi (eventuell örmåga att använda besvärjelser).
- Speciella förmågor (det vill säga om spelledarpersonen har någon viktig färdighet när det gäller interaktionen med rollpersonerna, som Smyga, Upptäcka eller Köpslå).
- Utseende och beteende.

En tjuv som lurpassar på en rollperson i en gränd kunde alltså beskrivas så här:

- Kroppspoäng: 8 (han är lite klen).
- Förflyttning: 6.
- Attack närstrid/skademodifikation: 6/+1 (han har en knölpåk som han har modifierat med lite spikar)
- Attack avstånd/skademodifkation: 0 (han har inget avståndsvapen).
- Försvar: 5.
- Närvaro/Magiskt försvar: 4.
- Magi: nej.
- Speciella förmågor: bra på att smyga (rollpersonerna ser honom bara om Spelledaren vill det, eller om de lyckas med ett Upptäcka-slag).
- Utseende och beteende: En mager man i tjugoårsåldern, med stripigt hår och enkla kläder. Verkar nervös, ser sig ofta om.


Värdena är alltså inte uträknade, utan uppskattade för att utgöra ett lagom motstånd för den situation som kan uppstå om rollpersonerna hamnar i konfrontation med tjuven.

Det är helt fritt för spelledaren att göra en förenklad spelledarperson hur bra eller dålig som helst på att till exempel slåss, eller ge honom eller henne förmågor som passar, även om de inte exakt motsvaras av färdigheterna i reglerna. Improvisera gärna om det för berättelsen framåt på ett bra och intressant sätt. Och ändra värdena om motståndet blir för enkelt eller för svårt.

No comments: