Friday, January 26, 2007

Svärd - regelvarianter

Ett bastardsvärd är som alla vet ett svärd lämpligt att använda med både en hand och dubbelfattning. Anders Lekberg har gjort en regelvariant för de vanligaste svärden:

Ett kortsvärd har idag +1/+1 i attack och skademodifikation.

Ett bredsvärd har +2/+2. Det nya blir +2/+1.

Ett bastardsvärd har +3,+1/+2

Ändring blir att skadan på bredsvärdet sänks till +1, så att satsen blir +2/+1. Alltså blir det bättre att slåss med än ett kortsvärd men med samma skada och så blir bastardsvärdet ett kraftfullare vapen men har två olika anfallsvärden beroende på avstånd.

Thursday, January 25, 2007

ARLAN - Sword & Sorcery i Saga

Arlan är en kampanj till Saga som jag börjat fila på. Den utspelar sig även det i Arcaria, men i en helt annan tid, ungefär år 3000 före Panons födelse, och drygt 4000 år innan den tid som beskrivs i Sagas grundbok. Innan den nya tidens civilisationer...

Det är en tid för episka äventyr där hjältar och gudar slåss sida vid sida mot onda besvärjare och monster, eller mot varandra. En tid med mäktiga tempelstäder där krigsfångar offras till glömda gudar, när barbarerna härjar i den outforskade vildmarken i norr, och där världen styrs av den gudomlige kejsaren på bronstronen. Kliv upp i din stridsvagn och låt din körsvenn styra mot fienden. Snart kommer dom falla för dina pilar och spetsas på ditt bronsspjut.

Arlan är dels inspirerad av klassisk S&S i stil med Conan och Elric, och även mytologiska berättelser som Gilgamesh-eposet, Iliaden och Jason och Argonauterna... samt verklig jordisk historia som Persien, Assyrien, Fenicien...

Vi får se vad resultatet blir... kanske en egen kampanjbok, kanske nedladdningsbart inspiriationsmaterial...