Saturday, April 28, 2007

Alternativt sätt att göra grundegenskaper!

Från Anders Lekberg:

Är du trött på att slå din rollpersons grundegenskaper? Då kanske du redan har kommit på ett system för att använda dig av poäng istället. Typ, fördela 15-20 poäng på de fem grundegenskaperna och lägg till tre på grundegenskaperna Styrka och Motorik.

Men här presenteras ett annat sätt.

Din rollperson startar med 3 i samtliga grundegenskaper. Sedan kan sänka en grundegenskap för att få poäng att köpa en annan. Se tabell 1-1.

Tabell 1-1

1 +3
2 +2
3 0
4 -1
5 -2
6 -3

Exempel: Tomas ska göra en tjuv. Han har 3 i alla grundegenskaper. Men det tycker inte Tomas är så roligt. Han vill att hans albiska tjuv, Gilbert Druva, ska var smidig och atletisk. Eftersom han inte tänker vara magiker så sänker han grundegenskapen Gåvan till 1. Då får han 3 poäng att höja de andra grundegenskaperna med. Han vill också att Gilbert ska vara lite slötänkt och sänker grundegenskapen Intelligens till 2. Då får han ytterligare 2 poäng att höja de tre kvarvarande grundegenskaperna för. Totalt har han 5 poäng att fördela. Han höjer Motorik till 6. Det kostar 3 poäng. Då har han två poäng kvar och lägger en poäng vardera på Styrka och Sinne, vilket ger ett värde av 4. Han avslutar med att addera 3 på grundegenskaperna Styrka och Motorik eftersom han spelar människa.

Gilbert Druvas grundegenskaper

Styrka 3 + 1 + 3 = 7

Motorik 3 + 3 + 3 = 9

Intelligens 3 –1 = 2

Sinne 3 + 1 = 4

Gåvan 3 – 2 = 1


Klart!

Wednesday, April 04, 2007

Enkelt magisystem

Från Troberg på RPGLAB, en skiss till ett enkelt magisystem:


Kanske något ord/frasbaserat? Något i stil med att en besvärjelse är en fras uppbyggd enligt följande schema:

Vad görs, på vem/vad och hur det görs.

Exempel på en enkel halk-besvärjelse: Is på skurken under fötterna.

Man har sedan vissa begränsningar för varje del i frasen. Vad-biten har tex de fyra elementen (is är en variant av vatten), kropp (läkning och sånt), varsebliving och så vidare. Vem/vad är typiskt en person, en grupp, ett litet objekt, ett stort objekt, ett djur och så vidare. Hur är lite svårare att specificera, jag skulle nog snarare begränsa hur bra kontroll man kan specificera.

Sedan slår man. Lyckas man så lyckas man, misslyckas man lite så får målet (eller spelledaren om det är något/någon som inte är kopplat till en spelare) byta ut en frasdel i besvärjelsen. Misslyckas man mer så byts två frasdelar ut, misslyckas man riktigt mycket så byts alla tre ut.

En magiker kan försvara sig genom att lägga till frasdelar på en inkommande besvärjelse och slå ett slag och på så sätt omforma den till en mindre farlig besvärjelse.