Sunday, November 05, 2006

Lydia Glypesdotter – Kunskapare hos St. Hocratius Brödraskap

Lydia Glypesdotter är en ung blond kvinna som arbetar som hyrsvärd för den som betalar bäst. Bland hennes kunder finns karavanledare, tjuvgillen, handelsmän, smugglare och andra som behöver få problem lösta på ett snabbt och praktiskt sätt. Lydia är allt annat än fåfäng; hon är lång, fräknig, senig, går oftast klädd i oömma reskläder och bär sitt rågblonda hår i en enkel fläta på ryggen. Vid nästan alla tillfällen bär hon dessutom i bältet en lång smal och mycket vass dolk som hon införskaffat på en resa till Ondaria. Lydia är praktisk och "rakt på sak", kan vara mycket hänsynslös om någon kommer i hennes väg, men samtidigt är hon medkännade med fattiga och svaga.

Det är dock inte hela sanningen: Lydia är också en av St. Hocratius Brödraskaps främsta kunskapare i Albion.

De som känner henne väl kanske vet att hennes far var nordman från Hamar, och att hennes mor var gatflicka i någon hamnstad i Talmont. Redan vid tidig ålder fick Lydia lära sig att klara sig själv på gatan, när hennes far övergav familjen och hennes mor dog i barnsäng. Hon överlevde genom att själa, göra ärenden åt olika kriminella och att tigga. Vid 12 års ålder togs hon hand av mästertjuven Chanard av Virton, som tydligen såg nåt stort i den smutsiga flickan och gjorde henne till sin lärling. Under 6 år turnerade de runt på kontinenten tills Chanards tur till sist tog slut, och han hängdes på torget i Freistein efter att ha blivit förrådd av en av sina kumpaner för en belöning på hela fyrahundra silvermark. Kumpanen (en viss Sigismund Snabbfot) fick dock inte njuta av sin rikedom, eftersom Lydia spårade upp honom och tog honom av daga. Nu var det Lydias tur att slängas i en fängelsåhåla, men medan hon väntade på att hängas från stadsmuren fick hon besök av en man som skulle förändra hennes liv: Broder Allectus från St. Hocratius brödraskap. Han gav henne ett alternativ för att sona sitt brott: gå med i orden och bekämpa kyrkans fiender och ondskan.

Efter fem års träning och skolning skickas Lydia till Albion där hon är okänd för sitt första uppdrag; att finna en svartkonstnär som flytt undan kyrkan ön i civilisationens utkanter. Det hela går över förväntan, endast tre veckor senare kan mannen infångas för att möta sitt rättmätiga öde. Nu har det gått ytterligare tre år, och Lydia har bevisat sitt värde. Broder Allectus har rest till Albion för att ge Lydia sitt nya uppdrag: Att bege sig till Bannok och söka bevis för att Baron Wictred verkligen har allierat sig med svartkonstnärer från Mizadhir för att störta kungen. Och dessutom försöka finna om det verkligen finns ett samband mellan Wictred och biskop Gorlios av Octa, ledaren för riddarorden Panons Näve i Albion.

Som spelledarperson kan Lydia användas som stöd för rollpersonerna, speciellt om de inblandade i affärer där Gorlios av Octa (se skurk-temnumret av Fenix!) eller baron Wictred av Bannok är deras motståndare. Hon kan får rollpersonerna ur rejäla knipor om spelledaren så önskar, till exempel. Om St. Hocratius Brödraskap vill använda rollpersonerna för en uppgift av något slag, men inte vill skylta med det, kan hon även agera mellanhand.

Lydia Glypesdotter
Kön: Kvinna
Ålder: 26
Fördelar: Sjätte sinne, Skarp blick
Nackdelar: Våghals
Färdigheter: Akrobatik 5, Bluff 2, Bågskytte 5, Ficktjuv 5, Förfalskning 4, Förklädnad 4, Första hjälpen 3, Gillra/desarmera fällor 3, Gömma sig 4, Kastvapen 5, Klättra 3, Lyssna 2, Läsa/skriva 3, Matematik 1, Närstrid 6, Rida 3, Skugga 5
Styrka: 9 Styrkebonus: +2
Motorik: 7
Intelligens: 8
Utbildning
: 5
Kunskap
: 13
Sinnen: 5
Psyke: 4
Närvaro: 9
Gåvan: 6 ArsArcana: 0 Magi: 6
Total Kroppspoäng: 12
Kroppspoäng träffområden: Vänster ben: 8 Höger ben: 8 Kropp: 9 Vänster arm: 7 Höger arm: 7 Huvud: 5
Hjältepoäng: 5

No comments: